Pisanje regionalnih i EU projekata

Cilj svakog projekta je da dođe do sredstava za finansiranje, ali malo je stručnjaka koji znaju profesionalno da iznesu sve njegove prednosti i dovedu ga do realizacije.

Svake godine EU stavlja Srbiji na raspolaganje velike sume novca za finansiranje projekata iz različitih oblasti. Predviđanja su da će u periodu 2014–2020 EU Srbiji dodeliti 11,6 miliona evra.

Ipak, od ukupnih sredstava iskoristi se samo 30%, uglavnom zbog nepoznavanja postupaka pisanja projekata i nedovoljne informisanosti. Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces. Finansijska sredstva dodeljuju se samo profesionalno napisanim predlozima projekata koji zadovoljavaju brojnu konkurenciju i najviše EU standarde.

Naše reference: EACEA Culture grant Festivala Uličnih svirača za festivale 2013. i za projekte saradnje 2014.godine, EACEA Culture grant Mini teatra iz Ljubljane 2011. Godine, grant Evropske Kulturne Fondacije 2011. godine i mnogi drugi grantovi koje je osvojila Kulturanova

PR menadžment

Pisanje saopštenja za medije. Kontakt sa medijima. Organizacija konferencija za štampu Vođenje PR kampanja

Naše reference: 15 godina iskustva rada sa medijima

Projektni menadžment

Planiranje aktivnosti, praćenje i kontrola procesa, evaluacija rezultata, sređivanje projektne dokumentacije

Naše reference: 15 godina iskustva rada na različitim projektima, od muzike, filma, vizuelnih umetnosti, parfomansa, teatra do kompleksnih festivala

Event menadžment / Menadžment događaja

Izrada kreativnih rešenja za klijenta. Osmišljavanje raznih vrsta promotivnih aktivnosti. Upravljanje vremenom, budžetom… Krizni menadžement

Naše reference: 15 godina iskustva rada na različitim projektima, od muzike, filma, vizuelnih umetnosti, parfomansa, teatra do kompleksnih festivala

Projektni menadžent za EU fondove

Prikupljanje, priprema, popunjavanje dokumentacije prilikom konkurisanja za sredstva EU fondova

Naše reference: IPA projekti, EACEA Culture/Creative Europe projekti, Youth in action/Erasmus plus projekti…

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org