Suštinska odlika dizajna ogleda se u njegovom nastojanju da se uklopi u svaki budžet. Druga publikacija iz serije "Urbano Nasilje" ponosito nosi epitet "niskobudžetnog izdanja", a sastavljena je selekcijom radova koje su umetnici po sopstvenoj inicijativi uradili u ahromatskom spektru. Autori radova nisu bili obavešteni o finansijskim ograničenjima, što nam je obezbedilo privilegiju izbegavanja bilo kakvog kompromisa između dizajna i raspoloživih sredstava. Idejna rešenja sa kojima smo se susreli dala su drugačiju nijansu našim razmišljanjima po pitanju ovog izdanja. Drama koju pred nas stavlja savremena politizacija umetnosti neopravdano zaobilazi problem odnosa ljudske kreativnosti sa njenim materijalnim okvirima. Ovom publikacijom pokušali smo doprineti shvatanju da manjak novca ne bi trebao da bude izgovor za manjak kreativnosti. Na kraju, stojimo pred vama sa izdanjem koje sopstveno postojanje duguje činjenici da smo budžetska ograničenja prevazišli selekcijom, a ne dizajnom. Umetnici: Bratislav Milenković, Milan Sekiz, Dušan Đorđević, Nenad Trifunović, Branislav Milošević, Žiga Aljaž, Miha Artnak, Milica Pantelić, Nenad Radojčić, Katarina Šoškić, Željko Lončar, Nenad Ponjević, Ana Kraš, Đorđe Jovanović, Ian Griffith, Miroslav Dajč, Vladimir Manovski, Rakić Marko i Filip Bojović.

dizajn: Fajn Hajp Agency

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org