Nasilje... nasilje u porodici, nasillje u školi, maloletničko nasilje, nasilje na ulici, nasilje na sportskim dešavanjima,političko nasilje, vizuelno nasilje, medijsko nasilje, na internetu, u video igrama, nasilje. Teško je nabrojati sve oblike nasilja. Ovo su samo najčešći vidovi iste pojave koja je, na žalost sastavni defekt modernog društva. Zato smo se odlučli da pokrenemo jasnu kampanju protiv svih vidova nasilja i krenemo sa serijom radionica i izložbi na  temu koja je nama najbliža, vizualno, medijsko nasilje u urbanom okruženju, A3.Format: "Urbano Nasilje". Nažalost, svedoci smo da je reč nasilje postala sve prisutnija svuda oko nas. Analizirajući medijske izveštaje o nasilju često propuštamo da shvatimo jednu bitnu činjenicu. Ovi isti  izveštaji, iz kojeg god masovnog medija da dolaze, imaju tendenciju da od strane javnosti budu primljeni olako i bez dublje analize. Oni bivaju veoma brzo zaboravljeni, potisnuti novom udarnom vešću o nekom novom slučaju nasilja. Svakodnevno se u medijima pojavljuju reportaže  o nasilju na ulicama, u klubovima, među adolescentima, u porodici, školi i drugi, dok adekvatna reakcija javnosti i nadležnih institucija izostaje. Umetnici: Bardhi Haliti, Zorana Blagojević, Branislav Milošević, Dragan Marković, Ian Griffith, Žiga Aljaž, Jovan Obradović, Miloš Pušić, Marko Ercegović, Isidora Todorović, Jovan Mikonjić, Žiga Artnak, Vladimir Manovski, Rakić Marko i Filip Bojović.

 

dizajn: Fajn Hajp Agency

O A3.Format kolektivu: A3.Format je umetnički i dizajnerski kolektiv koji je 2005. godine inicirao Filip Bojović iz Novog Sada, u intenzivnoj saradnji sa Vladimirom Manovskim. Ideja A3.Format projekta podrazumeva kreiranje, pre svega, online saradničke platforme, otvorene za različite intervencije na tkzv. “digitalnom platnu” dimenzija 29,7 x 42cm. Dosadašnji radovi svojim temama variraju od jednostavnih poruka intimne prirode do tema koje se tiču ljudskih prava, politike, ekonomije, ekologije, prirode umetnosti, itd. Iako je radove  realizovalo više desetina različitih umetnika i dizajnera mlađe generacije, veći deo njih (iako ne isključivo) odlikuje vizuelna jednostavnost: upotreba jedne boje, određene vrste tipografije i čista slovna rešenja na zadatom formatu.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org