Četvrtak, 25. februar, Beograd, Kulturni centar GRAD, Braće Krsmanović 4 u 20:00

A3.Format "Građanski Priručnik: Kultura Prigovora" 2010. Prezentacija i poziv na konkurs.

A3.Format grupa će u 2010. godini da pokrene poseban vodič za civilno društvo, koji će u vremenima nejasnoće poslužiti kao vrlo koncizno uputstvo ka etabliranju opštih liberalnih društvenih vrednosti u svakodnevnom životu svih građana sa ex-YU prostora. Odabrali smo formu priručnika kako bi smo ukazali na emergentnu potrebu aktivnog učešća u rešavanju društvenih problema, sa željom da prikažemo ne samo različite tendencije u modernom dizajnu, nego i da ustanovimo autentičan način na koji savremena vizualna komunikacija može nešto učiniti po pitanju razrešenja konkretnih problema. Cilj nam je da pomognemo razvoj jedne specifične kulture prigovora zato što je utemeljenje civilnog društva proces socijalizacije tokom koga se civilne vrednosti subjektivizuju tj. postaju delom vrednosnog sistema pojedinca.

Pogledaj fotografije.

kcgrad

Dizajn postera: Stefan Unković

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org