JAVNI KONKURS!
03.02.2010. - 03.05.2010.

Ove godine A3.Format grupa započinje kampanju u kojoj će kreirati četiri publikacije koje će činiti "Građanski priručnik: Kultura prigovora".

Ovaj priručnik, kao specifičan vodič za civilno društvo, će u "vremenima nejasnoće" predstavljati koncizno uputstvo za promociju opštih liberalnih društvenih vrednosti u svakodnevnom životu svih građana sa Balkana (bivša Jugoslavija).

Zadatak konkursa za ECO ISSUE Vol:5 biće pattern (mustra), odnosno kreiranje najboljeg vizuelnog pattern-a koji se na specifičan način dotiče problema ekologije, masovne potrošnje, zaštite životne sredine i celokupnog međuodnosa čoveka i prirode. Svaka stranica publikacije će posedovati usečeni rukohvat, asocirajući na najlonsku vreću, ali će vaši pattern-i zapravo kreirati specifičnu zbirku papirnih vreća na recikliranom papiru. Ovim želimo da promovišemo vreće koje se lako mogu razgraditi ali i otvaramo put mladim kreativcima da istražuju ovo polje dizajna koje je na našim prostorima tek u razvitku. Na samom kraju, na vašu "vreću" biće dodati motivacioni slogani koji će činiti kampanju za pozitivnije navike u potrošnji, samim tim i pozitivniji odnos ka životnom okruženju… i što je najvažnije – da se ne udavimo u vrećama!

Prva iz serije publikacija koje će činiti "građanski priručnik" biće ECO Izdanje Br:05, posvećeno međusobnom odnosu masovne potrošnje i devastacije ekosistema. Najboljih 30 radova biće objavljeno u publikaciji dok će ostali radovi činiti deo izložbe koju A3.Format u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom organizuje u Berlinu polovinom 2010. godine. Budući da u prvih deset ekološki najčistijih gradova Evrope nema ni jednog iz istočnih, postsocijalističkih zemalja starog kontinenta, prepoznali smo polje brige o životnoj sredini kao jednu od tema ovogodišnjeg A3.Formata u okviru "građanskog priručnika". U Srbiji se godišnje proizvede milijardu i po plastičnih kesa od čega se dnevno upotrebi između pet i sedam miliona. Opšte je poznato da ovim proizvodima koji predstavljaju sam simbol potrošačkog stila življenja, treba oko pet stotina godina da se razgrade u zemlji. Kese su svugde - u rukama, u gepeku, oko vrata, na drveću, one su medijum potrošnje koji na kraju i sam završava kao težak otpadni materijal. Kako verujemo da se promene dosadašnjeg stila života moraju desiti u svesti građanstva, pre nego u zakonskom okviru, ovim projektom želimo da podignemo opštu svest celokupne populacije o temi koja je jednako važna i relevantna za sve žitelje Balkana.

eko konkurs

Fotografija: Dragan Marković

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org