Urbani izazov je deo Kampanje Saveta Evrope "Svi različiti svi ravnopravni" čiji su ciljevi promocija različitosti, tolerancije i suživota u Evropi. S obzirom da je Srbija predsedavala Evropskom komisijom u maju 2007. time su bile pojačane i aktivnosti na sprovođenju ove Kampanje. Ideja za realizaciju ovog projekta potekla je od mladih ljudi iz Novog Sada, a slična ideja potekla je i iz centrale Kampanje u Strazburu i podržana od Evropske komisije. Aktivnosti projekta bile su skoncentisane oko organizovanja internacionalnog takmičenje u crtanju grafita i breakdance-u. Time smo dali priliku mladim ljudima da se iskažu, ne samo kao konzumenti nego i kao stvaraoci.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org