Organizacije u nezavisnoj kulturi u principu nemaju sistematizovane i funkcionalne arhive i njihov rad najčešće je prepušten usmenoj predaji ili slučaju. Velika većina materijala ostaje nedostupna, a informacije teško proverljive. 

Radionice arhiviranja deo su projekta ABCeda nezavisne kulture, koji saradnički sprovode udruženja SEEcult.org iz Beograda, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (www.kulturpunkt.hr), te Udruga za promicanje kultura Kulturtreger (www.booksa.hr) iz Zagreba, uz financijsku podršku Balkan Arts & Culture Fund-a. Glavni cilj projekta je očuvanje rada organizacija u nezavisnom kulturnom sektoru u regiji, pomoću istraživanja, prikupljanja i prezentacije sećanja aktera nezavisne kulture u obliku usmene istorije (video intervjui), te materijala proizvedenih njihovih radom. Osim toga, u sklopu projekta se nastoji podići svest o potrebi očuvanja organizacijskog pamćenja na nezavisnoj kulturnoj sceni, te serijom edukativnih radionica, unaprediti kapacitet organizacija za samostalno dokumentovanje.

Za organizacije na novosadskoj nezavisnoj kulturnoj sceni održaće se dve radionice arhiviranja, od 15. do 18. decembra 2014, svaka u trajanju od dva dana (prva 15-16. decembra i druga 17-18. decembra), od 10 – 14h. Na radionicama će se među organizacijama adresirati tema samostalnog dokumentovanja i prezentovanja vaninstitucionalne scene, upoznati ih s modelom rada Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, te im prezentovati osnovne alate za samoarhiviranje. Time će se preneti deo znanja o održivom modelu dokumentovanja.

Radionice će voditi Miljenka Buljević i Dunja Kučinac iz Centra za dokumentiranje nezavisne kulture iz Zagreba

Više o Centru na: http://booksa.hr/o-booksi/centar-za-dokumentiranje-nezavisne-kulture ili na

Fb stranici: https://www.facebook.com/pages/Centar-za-dokumentiranje-nezavisne-kulture/535215513192030?ref=hl

Komentari

  • Nema komentara
Dodaj komentar

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org