AIOAsocijacija Kulturanova realizuje projekat sa ciljem da se uspostavi saradnja između umetnika i organizacija u Srbiji. Projekat pod nazivom Western Balkans Creative Clash/WBCC biće realizovan u saradnji sa partnerskim organizacijama LDA Struga iz Makedonije, Urban Nova iz Crne Gore i TILT iz Švedske. U okviru projekta usredsređujemo se na umetnike koje bi svoja znanja i veštine trebalo da primene u ne umetničkom okruženju. Tu aktivnost označili smo kao umetničku intervenciju u organizacijama (AIO).

Šta je AIO?
AIO je projekat kojim Asocijacija Kulutranova želi da doprinese jačanju poslovnih organizacija u Srbiji. Asocijacija Kulturanova postoji već 15 godina i uvek smo bili pokretači inovativnih rešenja u kulturi. Sada želimo da ta rešenja prenesemo u svet organizacija i da kroz angažman umetnika pomognemo osnaživanje privrednika i organizacija.

Zašto umetnici?

Umetnici su obučeni da kreiraju koncepte koji prevazilaze rutine i tako otvaraju prostor za nov način razmišljanja i delovanja. Kao rezultat javljaju se emocije, a emocije nas pokreću na akciju. Metodologija koja se primenjuje u AIO upravo stimuliše inovativno razmišljanje, promenu perspektive i samim tim garantuje rezultate u jačanju jedne organizacije.

Već od 2017. Asocijacija Kulturanova uputiće poziv svim umetnicima da se prijave za učešće u projektu. Zainteresovani umetnici proći će kroz proces selekcije, a kasnije i obuku  kako sprovesti jednu “intervenciju” unutar organizacije.

Istovremeno Asocijacija poziva i sve organizacije u Srbiji da se jave i učestvuju u projektu, jer uspešne organizacije danas znaju jednostavnu istinu:  Da bi kompanije i organizacije ili njihov proizvod postao vidljiviji, moraju da počnu da pričaju bolje priče.

Bez obzira na to da li kreirate priču o događaju koji organizujete ili marketinšku kampanju, trebalo bi da ispričate priču, i to ne bilo kakvu,  nego onu nakon koje će publika ustati, oduševljeno aplaudirati i podeliti je sa svima koje znaju.

Kada uradite nesvakidašnje stvari dobijate nesvakidašnji reazultat, kakav sigurno nećete dobiti radeći stvari ustaljenim metodama. Umetnost dopire do ljudi ne samo kroz njihova čula već se prožima i mi je doživljavamo svim svojim bićem, i najvažnije, doseže do naših emocija. A svaka emocija proizvodi akciju.

Kako projekat AIO doprinosi održivosti kulture i društva uopšte?

Razvoj kulture i kreativnih rešenja mogu značajno da unaprede ekonomski i društveni razvoj naročito ukoliko bi se saradnja biznisa i umetnosti strateški uspostavila. Kako smo i naveli na početku jasno je da svetska ekonomija utiče na društvo i tera ga na promene. Da bi bile uspešne i da bi dosegle do korisnika, organizacije već odavno ulažu u kreativne inovacije, kompetencije, emotivni razvoj i u saradnju, kao i u dobrobit i poboljšanje sposobnosti kvalifikovane radne snage.
Da li su ovo dovoljni razlozi da budite uz nas?  Obećavamo da Vas očekuje godina kreativnog i inovativnog rada.


Projekat Western Balkans Creative Clash/WBCC finansira Balkans Art & Culture Fund koji je podržan od strane Vlade Švajcarske i Evropske fondacije za kulturu.

swissbacecf

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org