AIOPovodom završetka projekta WBCC-Western Balkan Creative Clash, Asocijacija Kulturanova organizuje završnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati i iskustva sa projekta.

Konferencija će biti održana u prostorijama Kulturnog centra LAB, Dr. Hepmpta 2 u Novom Sadu, od 21.12.-23.12.

Asocijacija Kulturanova je u protekle dve godine realizovala projekat sa ciljem da se uspostavi saradnja između umetnika i organizacija u Srbiji. Projekat pod nazivom Western Balkans Creative Clash/WBCC realizovan je u saradnji sa partnerskim organizacijama LDA Struga iz Makedonije, Urban Nova iz Crne Gore i TILT iz Švedske. U okviru projekta usredsredili smo se na umetnike koje su svoja znanja i veštine primenili u ne umetničkom okruženju. Tu aktivnost označili smo kao umetničku intervenciju u organizacijama (AIO).

Šta je AIO?
AIO je projekat kojim Asocijacija Kulutranova želi da doprinese jačanju poslovnih organizacija u Srbiji. Asocijacija Kulturanova postoji već 15 godina i uvek smo bili pokretači inovativnih rešenja u kulturi. Sada želimo da ta rešenja prenesemo u svet organizacija i da kroz angažman umetnika pomognemo osnaživanje privrednika i organizacija.

Zašto umetnici?

Umetnici su obučeni da kreiraju koncepte koji prevazilaze rutine i tako otvaraju prostor za nov način razmišljanja i delovanja. Kao rezultat javljaju se emocije, a emocije nas pokreću na akciju. Metodologija koja se primenjuje u AIO upravo stimuliše inovativno razmišljanje, promenu perspektive i samim tim garantuje rezultate u jačanju jedne organizacije.

Kako projekat AIO doprinosi održivosti kulture i društva uopšte?

Razvoj kulture i kreativnih rešenja mogu značajno da unaprede ekonomski i društveni razvoj naročito ukoliko bi se saradnja biznisa i umetnosti strateški uspostavila. Kako smo i naveli na početku jasno je da svetska ekonomija utiče na društvo i tera ga na promene. Da bi bile uspešne i da bi dosegle do korisnika, organizacije već odavno ulažu u kreativne inovacije, kompetencije, emotivni razvoj i u saradnju, kao i u dobrobit i poboljšanje sposobnosti kvalifikovane radne snage.
Da li su ovo dovoljni razlozi da budite uz nas?  Obećavamo da Vas očekuje godina kreativnog i inovativnog rada.


Projekat Western Balkans Creative Clash/WBCC finansira Balkans Art & Culture Fund koji je podržan od strane Vlade Švajcarske i Evropske fondacije za kulturu.

swissbacecf

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org