Ovaj zajednički projekat je prvi korak ka uspostavljanju partnerstava i razvijanja dugoročnih kulturnih i umetničkih saradnji među organizacijama koje se bave mladima i kulturom u regionu Panonske nizije. Ova konferencija pružiće priliku mladim ljudima da izraze svoje poglede, ideje, postignuća i ostvarene projekte. Predstavljajući ih učesnicima iz drugih organizacija i diskutujući o njima, nadamo se da ćemo zajednički naći načina kako da unapredimo njihov rad i prenesemo ga sa lokalnog na nacionalni i prekogranični nivo. Na kraju konferencije nadamo se da ćemo doći do predloga ideja o budućim zajedničkim projektima koji bi mogli da se prijavljuju na IPA konkurse. Na ovoj konferenciji koristićemo tehniku Open Space metoda. Aktivnost će se dogoditi u Subotici, u saradnji sa organizacijom "Omladinski i eko život" i drugim partnerskim organizacijama. Fotografije sa preliminarnog sastanka možete pogledati OVDE.

pannonianreunion

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org