Od decembra 2005. organizujemo javno zagovaranje za dobijanje Omladinskog kulturnog centra u Novom Sadu i veću dostupnost institucija mladima.  Ovo je naš najduži i najzahtevniji projekat, a sprovodimo ga kroz mnoge ulične akcije, predavanja, okrugle stolove, prezentacije mladih umetnika u postojećim institucijama kulture i napuštenim objektima, izgrađivanjem strateške podrške sa drugim nevladinim organizacijama, gradskim institucijama i građanstvom. Projekat prati izložba "Fotovremeplov" i film "Neko drugo vreme" koju smo napravili kao dokument vremena i njime ukazali i objasnili otkuda potreba za takvim prostorom. Film smo prikazivali i u mnogim mestima u Vojvodini u okviru potprojekta "Prostorna mreža mladih".

"Fotovremeplov"-projekat, Novi Sad, 2005.

"Mladi napravite svoju kuću"-ulična akcija, Novi Sad, 2005.

"Neko drugo vreme" film, ARTklinika, Novi Sad, 2006. Reč autora Ane Lagator: Film "Neko drugo vreme" je vremeplov kroz neke od najbitnijih prostora za zabavu mladih u Novom Sadu. Priča o mestima koja su od kraja 60-ih, pa sve do prve polovine 90-ih godina omladini pružala mogućnost da razvijaju svoju kreativnost, da uče, razmenjuju iskustva, ideje i da se druže. Šta je za omladinu Novog Sada nekada značila "Tribina mladih", šta "Dvadesetčetvorka", a šta "Žuta kuća" i zašto ih danas više nema?

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org