Evropska komisija će u julu službeno pokrenuti javnu raspravu o tome koliko će se uložiti u kulturu u idućem proračunu EU-a. Propitivati će se i format i sadržaj Programa Kultura. U tom procesu će nacionalne vlade i institucije EU-a doneti odluke koje će imati direktan uticaj na narednih 10 godina potpore za kulturne aktivnosti.

Trenutno, direktna potpora za umetnost i kulturu čini samo 0.05% ukupnog proračuna EU-a. "WE ARE MORE" smatra da to adekvatno ne reprezentuje važnost umetnosti i kulture u razvoju eruposkih društava te traži veću potporu za kulturu u sledećem proračunu EU-a. Potpišite manifesto na sajtu "WE ARE MORE" kampanje - www.wearemore.eu

wearemore2011

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org