Konferencija Recne obale kao prostori za integraciju gradjanaKulturanova je pozvana da učestvuje u dvodnevnoj konferenciji pod nazivom "Rečne obale kao prostori za integraciju građana", koja će se održati u Gdanjsku, Poljska, od 22-23 marta 2010, a koju organizuje Platforma Reka//Gradovi u saradnji sa Kulturnim centrom "Baltičko more" i "LAZNIA Centrom za savremenu umetnost".

Platforma Reka//Gradovi je partnerstvo između kulturnih, političkih i ostalih inicijativa koje se bave očuvanjem životne sredine i koje zajednički rade na razvijanju priobalnih zona i rečnih korita kao mesta kulturnih dešavanja.

Platforma radi na razmeni znanja, kompetencija i ekspertize. Kreiranje povoljnih uslova za umetničku koprodukciju, naručivanje, istraživanje i pisanje dokumenata koji bi povoljno uticali na regulativu u ovoj oblasti, kao i zagovaranje i lobiranje na svim nivoima vlasti u cilju favorizovanja priobalnih zona i rečnih korita kao mesta kulturnih dešavanja neki su od osnovnih zadataka ove platforme. Javni prostori su opšte dobro, esencijalna komponenta u integraciji i regeneraciji društava. Priobalne zone i reke naročito su vazne s obzirom da su one od sustinske vaznosti za nase gradove, te da povezuju mnoge važne oblasti kao što su životno okruženje, transportne linije, arhitektura, umetnost i kultura. Esencijalno je da se naše reke i obale regenerišu na način koji uvažava civilne inicijative, uz istovremeno poštovanje zahteva očuvanja i zaštite životne sredine. Ova platforma okuplja eksperte i predstavnike civilnih inicijativa koje su vezane za reke širom Evrope. Tako će i na ovoj konferenciji biti prisutne inicijative iz Lisabona, Beča, Londona, Varšave, Berlina, Venecije i Stokholma, da dele svoja iskustva, sa posebnim fokusom na Gdanjsk i Pomorskie region. Više informacija na: http://www.river-cities.net

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org