U petak, 21.11.2014. godine u kancelarijskom prostoru "Asocijacije Kulturanova" iz Novog Sada održan je sastanak u vezi sa inicijativom koju je pokrenula NKSS ("Nezavisna kulturna scena Srbije") za osnivanje regionalnih resurs centara, koja je pokrenuta na redovnoj godišnjoj Skupštini koja je održana u Beogradu od 31. oktobra do 2. novembra. Vojvodina je identifikovana kao jedan od regiona u kom je osnivanje ovakvog centra ostvarivo. Na dnevnom redu sastanka koji je održan u petak krenulo se od upoznavanja novih članica NKSS, prevashodno stavljajući akcenat na njihov rad. Krucijalna tema je bila odabir organizacije koja bi preuzela obaveze i aktivnosti RC NKSS na godinu dana, kao i formiranje akcionog plana. Prepoznate su potrebe umrežavanja i kreiranja regionalnih mreža koje će okupljati organizacije bliske teritorijalno, ali i programski, a u središtu ovih mreža nalaziće se jedna po resursima najjača organizacija koja će funkcionisati kao Resurs centar ove regionalne mreže. Kroz višesatni razgovor za vodeću organizaciju odabrana je upravo "Asocijacija KUlturanova". 

Na radnoj sesiji prepoznate su sledeće koristi od regionalnog umrežavanja:

- poboljšanje komunikacije među članicama

- transfer znanja

- razmena resursa

- veći projektni kapacitet

- kreiranje baze podataka o članicama regionalne mreže u okviru Resurs centra, radi transfera drugim organizacijama Asocijacije, drugim radnim grupama itd.

- brža i efikasnija komunikacija za realizaciju kampanja Asocijacije, ali i ostalih aktivnosti Asocijacije NKSS

- solidarnost organizacija – potencijalno veća

- zbog češće komunikacije sa članicama u okviru regiona, preciznije bi moglo da se utvrdi da li su neke organizacije aktivne ili ne (što bi moglo da ima značaja prilikom odlučivanja o nečijem eventualnom isključenju iz NKSS)

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org