Asocijacija Kulturanova od 2013. godine aktivno učestvije i organizuje projekat EXCEPT- Exchange of Community Based Cultural Practices koji je podržala Evropska Komisija i koji uključuje šest zemalja: Nemačku, Francusku, Italiju, Poljsku, Srbiju i Mađarsku. Projekat smo počeli upoznavajući se sa praksama drugih partnerskih organizacija, a nakon toga, svaka partnerska zemlja je radila na sopstvenoj predstavi koju je dovela do uspešne realizacije. Na osnovu teksta „Guliver u Kazohiniji“ stvorena je istoimena predstava. Ovu predstavu smo u Srbiji igrali preko deset puta, prvenstveno obraćajući se deci iz socijalnih i drugih ugroženih grupa i time pokušavali da podstaknemo raspravu na temu u kakvom društvu želimo da živimo.

U sledećem delu projekta obučli smo desetak socijalnih radnika kako da primenjuju teatarske tehnike u radu sa decom, a nakon toga su oni zajedno sa našim iskusnim trenerima vodili letnji kamp pod nazivom „Kreativno putovanje“ na kojem su pored dece koja su učestvovala na našim audicijama ,učestvovala i deca bez roditeljskog staranja, i deca iz Dečijeg sela iz Sremske Kamenice. Ovaj projekat se završava 2015. godine, kada će se nakon niza kreativnih glumačkih i plesnih radionica, deca iz razlićitih partnerskih zemalja u saradnji sa umetnicima i kreativnim timom napraviti završnu predstavu koja će premijeru imati u Budimpešti, a nakon toga će zaživeti i u ostalim partnerskim državama

Projekat podržan od strane programa „Kultura“ Evropske komisije.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org