23.jula u Kulturnom centru Temerina dogodila se finalna prezentacija dvogodišnjeg projekta u kojem smo putem instalacije / izložbe sa pokretom, videom i tekstualnim materijalom predstavili rezultate našeg rada za širu publiku. Projekat je realizovan u četiri faze tokom osamnaest meseci. Umetnički deo projekta odvijao se pod vođstvom Sybrig Dokter i Nadja Voorham.

Projekat su realizovali Lava-Dansproduktion (Stokholm, Švedska) i Kulturanova (Novi Sad, Srbija) uz saradnju sa Kancelarijom za mlade opštine Temerin. Ovaj uzbudljiv projekat se bavio pozicijom mađarske nacionalne manjine u pokrajini Vojvodini u odnosu na srpsku većinu, a za ciljnu grupu ima mlade iz ove regije.

Srž projekta čine: radionice za izgradnju kapaciteta u oblasti pokreta, video i tekstualne produkcije i intervjui na temu interkulturalnih društava i susreti različitih etničkih grupa.

Tokom projekta sprovedeni su intervjui sa omladinom na temu današnje situacije i formirana je arhiva ideja i stavova.

Intervjue su obavili učesnici projekta, a snimali su ih jednostavnom ručnom opremom kao što su mobilni telefoni. Ti intervjui bili su polazišna tačka za diskusije tokom radionica i vodili su ka proizvodnji tekstova kao kritičkih komentara na temu kojom se bavimo.

Projekat je podržan od strane Creative Force programa Švedskog Instituta.
 
Više informacija pronađite na našoj facebook stranici posvećenoj ovom projektu

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org