streamline smallArtists as ready made

Hidden Session #7>&N&S&B
Nhandan Chirco (Italija), Seijiro Murayama (Japan), Branko Popović (Srbija)

Performans
11. jul 2012. u 21.00 h
Atrijum Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

Pojekat STREAMLINE / HIDDEN SESSIONS
Umetnik kao ready made > izvedba kao dokumentarac o izvođačima i o svom sopstvenom nastajanju > politika odnosa u okviru procesa kreacije uživo

Streamline projekat se zasniva na horizontalnim i fluidnim principima u kreativnom radu i u odnosu između izvođača i publike, preispitujući konvencije i protokole proizvodnje i recepcije umetničke izvedbe. Hidden Sessions su serije događaja koje se kreiraju uživo, u toku same izvedbe, u saradnji sa umetnicima iz različitih izvođačkih i vizuelnih disciplina.Interakcija među umetnicima amplifikuje svaki pojedinačni izraz, multiplikujući ih sve zajedno kroz frekvencije i rezonance koje se probijaju kroz različite jezike, istražujući i pomerajući granice njihovih mogućih odnosa. Ti događaji su istovremeno instant autobiografije umetnika i performativni dokumentarci u realnom vremenu o samom činu izvedbe.Izvođači prezentuju sebe kao materijal u prostoru, njihovi profesionalni i privatni životi, kao i njihova tela, su ujedno i sadržaj i forma rada, jednako izloženi pogledu publike. Preklapanje stvarnih i imaginarnih tela dovodi do brisanja granice između privatne dimenzije i konteksta javne prezentacije što prouzrokuje formiranje hibridnih identiteta. streamlineproject.blogspot.com

Hidden Session #7> &N&S&B
Kreacija uživo: Nhandan Chirco (Italija) & Seijiro Murayama (Japan) & Branko Popović (Srbija/Italija)

Producent YANVII (Cesena); u koprodukciji sa Kulturanova (Novi Sad), u saradnji sa Muzejom Savremene Umetnosti Vojvodine i Akademijom umetnosti iz Novog Sada.

Kontakt: Jovan Jakšić, producent MSUV
Mob: +381 666 505 510
---

Pojekat STREAMLINE / HIDDEN SESSIONS
Umetnik kao readymade > izvedba kao dokumentarac o izvođačima i o svom sopstvenom nastajanju > politika odnosa u okviru procesa kreacije uživo

Projekat Streamline je 2009. koncipirala izvođačka umetnica Nhandan Chirco (Italija). Reditelj i izvođač Branko Popović (Srbija/Italija) se u okviru projekta bavi postdramaturgijom i video izvođenjem uživo.

Streamline projekat se zasniva na horizontalnim i fluidnim principima u individualnom i kolektivnom kreativnom radu i u odnosu između izvođača i publike, a u cilju preispitivanja konvencija i protokola proizvodnje i recepcije umetničke izvedbe. U okviru projekta se kreiraju uživo, tokom same prezentacije, serije performativnih događaja (QUANTA, MORE, QUEENS, HIDDEN SESSIONS (#00 - #5)) u saradnji sa iskusnim umetnicima sa polja savremenog plesa, teatra, muzike, videa, dizajna zvuka i svetla. U projektu takođe aktivno učestvuju, kroz teorijske intervencije i kritičke osvrte, pozorišni teoretičari i kuratori savremene umetnosti iz Italije.

Hidden Sessions su kreacije uživo koje se od 2011. razvijaju u okviru projekta Streamline. To su istovremeno instant autobiografije umetnika i performativni dokumentarci u realnom vremenu o samom činu aktuelne izvedbe. Umetnici nastupaju ne samo kao izvođači već i kao obične osobe, povezujući svoje profesionalne uloge sa svojim svakodnevnim ličnostima, ukazujući se istodobno i kao materijal i kao sadržaj izvedbe. Preklapanje stvarnih tela i imaginarnih tela dovodi do brisanja granice između privatne dimenzije i konteksta javne prezentacije što za posledicu ima stvaranje nestabilnih, hibridnih identiteta.

Biografije:

Nhandan Chirco - Izvođački umetnik iz Italije, aktivna na polju savremenog plesa i teatra sa projektima i predstavama realizovanim u Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Singapuru, Grčkoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj i prikazanim na mnogobrojnim međunarodnim festivalima. Od 1994-98 je bila deo umetničkog tima u Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards u Pontederi (Italija). Pohađala je plesne radionice Wim Wndwkeybusa, Carlotte Ikede i Min Tanake i razvila dugotrajnu saradnju sa slovenačkom plesnom kompanijom En-Knap, posebno sa koregrafkonjom Majom Delak. Takođe je intenzivno sarađivala sa rediteljima Brankom Popovićem, Tomijem Janežičem i Zlatkom Svibenom. Od 2000 vodi mnogobrojne radionice po Evropi. 2004 je bila gostujući predavač na postdiplomskom programu Body Unlimited na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Od 2004-07 je bila docent na predmetu Rad s tjelom i glasom na Akademiju Umetnosti Univerziteta u Osjeku. Od 2005 sarađuje kao izvođač i vokalist sa savremenim kompozitorima i sastavima elektronike: Blank Disc, J. C. Potvin, Hotel Nuclear, M. Aleksic, I. Lecic, Alberto Fiori, Nico Note. Autor je i izvođač u predstavama: KANUN, Mislim Reku, Phren; a u saradnji sa Brankom Popovićem predstava: That’s the show, TWO – variation on identity, Play It Again. 2009. pokreće projekat STREAMLINE u okviru koga su realizovane serije izvedbi: Quanta, More, Queens, i od 2011. Hidden Sessions.

Branko Popović - Diplomirao pozorišnu režiju – tehnike difuzije kulture i tehnike društvenih komunikacija na Visokom nacionalnom institutu za film i teatar (INSAS) u Briselu, Belgija. Od 1996. aktivan na međunarodnoj sceni savremenog teatra i plesa kao nezavisni reditelj, izvođač i predavač. Sarađivao sa teatrima, centrima za produkciju, trupama, festivalima i univerzitetima iz Belgije, Francuske, Italije, Singapura, Rusije, Srbije, Austrije, Nemačke, Grčke, Slovenije, Hrvatske. 2003. u Novom Sadu osniva Cenar za savremene izvođačke umetnosti i pokreće međunarodne postdiplomske studije za izvođače BODY UNLIMITED pri Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Od 2006. se postepeno nastanjuje sa porodicom u okolini Riminija u Italiji, gde se posvećuje adaptaciji stare seoske kuće, teoriji izvedbe i kreativnim strategijama postrežije. Od 2007. radi doktorsko istraživanje iz teatrologije pri Školi humanističkih nauka koju vodi Umberto Eko na Univerzitetu u Bolonji (teza preispituje odnos koncepta teatralnosti i performativnosti u izvođačkim umetnostima sa kraja 20. veka). Od 2009. počinje da eksperimentiše sa «live video directing and performing» u okviru međunarodnog kolektivnog projekta Streamline. Glavno polje njegovog praktičnog i teorijskog delovanja jesu post-teatarske prakse, to jest prošireno polje režije, izvođenja i izvedbe.

Komentari

  • Nema komentara
Dodaj komentar

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org