Pogledi: Susret ličnih istorija Srba i Albanaca" (Pogled sa mog prozora), je projekat koji ima za cilj da omogući Srbima i Albancima razmenu sopstvenih životnih priča. Verujemo da jedan od glavnih uzroka nerazumevanja, nepoverenja i mržnje između naroda leži u generalizaciji i podleganju stereotipima. Kulturna komunikacija između Kosova i Srbije je u proteklih 20 godina potpuno nestala. Cilj ovog projekta je razotkrivanje naše međusobne istorije kroz lične priče i ispovesti običnih ljudi, kao i stvaranje pozorišnog komada koji će prikazati odnose između Albanaca i Srba, njihove razlike i sličnosti. Ljudi sa ovih prostora su svoje obrazovanje sticali kroz državnu istoriju, kulturu inspirisanu ratovima i borbom, kao i kroz patriotsku umetnost koja gaji prezir i poziva na osvetu. Zbog toga želimo da načinimo kritički osvrt u vezi sa našim identitetima "u izgradnji". Partneri projekta veruju da je nakon 10 godina od završetka sukoba na Kosovu došlo vreme da svetu predočimo priču o uspehu plodonosne saradnje umetnika iz Kosova i Srbije. Saradnja koja daje pozitivne rezultate i koja treba da se postavi kao primer drugima.

Kao kamen temeljac projekta koristiće se životne priče Srba i Albanaca sa teritorije Kosova i Srbije. Devetočlana ekipa Asocijacije Kulturanova i sedmočlana ekipa Multimedia Centra iz Prištine boravili su na teritoriji Kosova između 15. i 19. jula. 2010. godine. Tokom četiri dana tim žurnalista je obavio intervjue sa srpskim i albanskim stanovništvom istraživši njihove uspomene, poglede na svet i viđenja budućnosti. Implementacija projekta se kreće ka stvaranju platforme za debatu o ovim odnosima a krajnji efekat može se ogledati u intenziviranju komunikacije i saradnje između dva naroda.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org