Projekat "Second Life" je internacionalni umetnički projekat sa obrazovnom dimenzijom, sproveden od strane performans grupa u saradnji sa kulturnim institucijama Kosova, Srbije i Slovenije. Projekat je baziran na savremenoj drami i njenoj interakciji sa virtualnim svetom (posebno Second Life, skraćeno SL) i teži da istraži tematiku otuđene komunikacije, "internih migracija" ljudi u regiji kao i našem poimanju "drugog".

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org