Devetočlana ekipa Kulturanove (organizator, dva koordinatora, četvoro žurnalista, kamerman i fotograf), boravila je na teritoriji Kosova između 15. i 19. jula. Obišli smo Prištinu, Gračanicu, Laplje Selo i Čaglavicu. Albanski tim je održao 16. jula svoju radionicu na kojoj su prisustvovali članovi i srpskog i albanskog tima.

Ova radionica, koju je vodio asistent na katedri za sociologiju Prištinskog Univerziteta, imala je za cilj bolje upoznavanje sa društveno-političkim procesima na Kosovu kroz primere iz mnogobrojnih empirijskih istraživanja i svakodnevnog života.

Tokom četiri dana tim žurnalista je obavio 11 intervjua sa srpskim ispitanicima koji žive na teritoriji Kosova kao i sa nekoliko Albanaca, pod koordinacijom članova "Kulturanove". Celokupan proces putovanja, pripreme i obavljanja intervjua zabeležen je audio i video opremom. Svaki radni dan proveden na terenu evaluiran je između članova "Asocijacije Kulturanove" i članova albanskog tima koji je paralelno radio intervjue sa albanskim ispitanicima. Pogledaj fotografije...

Fotografija: Nikola Bradonjić

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org