Butoh je savremena japanska plesna forma koja je razvijena šezdesetih godina u ponovnom umetničkom buđenju posleratnog Japana.

Plesači koji prihvataju ovu formu menjaju svoj koncept plesa i života. Oni neguju jaku nameru da raspletu misteriju forme koja je u vezi sa oblicima plesa koji su već uspostavljeni.

Ova radionica istražuje kako razviti interpretatora kao 'ceo instrument' kroz duboke i suptilne pristupe. Fizičko telo, um, mašta, i energija ili 'vitalna životna sila', su svi aspekti ujedinjenog izvođača koji treba da dosegnu najviši mogući nivo.

Natsuko Kono je do sada imala dragocene mogućnosti za saradnju sa nekoliko Butoh master plesača. Sada ima priliku da pokrene istraživački plesni projekat kroz radionice koje su ujedno i prilika za lokalne igrače, glumace i umetnike da razviju svoju praksu kretanja. Važno je napomenuti da Butoh nije umetnička forma isključivo za plesače, to je otvoren koncept kroz koji svaki umetnik koji radi sa različitim oblicima umetnosti može naći svoju inspiraciju.

Ideja radionice je razumevanje dubokih delova naše čovečnosti koji su možda bili zapostavljeni u našim sadašnjim perspektivama stvarnosti.

Jedan segment Butoh-a je posvećen transformaciji živih bića, sa naglaskom na sopstvenom tumačenju pokreta. Na primer, možemo koristiti životinje, insekte ili ribe kao transformacione inspiracije, ali isto tako odnose u telu koji koriste prirodne principe (gravitacija, emocija...). Ako uzmemo za primer gravitaciju, svaki pokret potiče iz zemlje i postepeno se dešava nakon putovanje kroz celo telo. Na taj način možete da birate da se krećete na mnogo opušteniji i moćniji način, i tako ostavite više prostora i vremena za emotivne doživljaje.

Koncept će služiti kao sredstvo kreiranja plesne forme kroz koju se mogu izraziti i drugi projekti i pitanja sa kojima se umetnost susreće.

Dopustimo da nas izvuče iz starih navika i fizičkih obrazaca, otkrijmo prirodni izvor energije našeg tela i njegove mogućnosti!

 

 

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org