Kulturanova je za vikend sa ponosom omogućila i ralizovala dvodnevnu radionicu Zapleši sa Natsuko Kono. Radionica se bazira na Butohu – savremenoj japanskoj plesnoj formi koja je razvijena šezdesetih godina u ponovnom umetničkom buđeju posleratnog Japana.

Učesnici radionice su sa velikim entuzijazmom prihvatili ovakav način izražavanja kroz ples, i ne samo to već i ideje i filozofije o životu koji ga prate. Radionica takođe istražuje kako razviti interpretatora kao ceo instrument kroz duboke i suptilne pristupe. Fizičko telo, um, mašta i energija ili vitalna životna sila, su aspekti ujedinjenog izvođača sa čime je Natsuko upoznala učesnike radionice i ima priliku svoje znanje kroz radionice prenese na ovdašnje lokalne plesače, glumce i umetnike kako bi razvili i ostvarili sebe na jedan nov način. Ovaj otvoren koncept nije isključiv, već otvara ruke i mogućnosi svim umetnicima, a ne samo plesačima, čineći ga veoma atraktivnim i modernim načinom izražavanja.

Radionica je započela neobičajeno - brisanjem poda, ali kako je predavačica objasnila: To je način ne samo da se očisti pod, odnosno prostorija koju ćemo koristiti tokom radionice, već i način da se učesnici osete energiju površine na kojoj rade i izvode. Samo kada dođemo u dodir sa energijom površine na kojoj radimo, možemo biti sigurni da nas alati našeg rada neće povrediti. Natsuko je takođe dodala da je to ujedno i način da kroz nešto jednostavno kao što je brisanje poda čistom vodom, pročistimo i svoj duh kao i odlična vežba zagrevanja.

Program je nakon toga nastavljen kroz prvo jednostavne, a potom sve komplikovanije pokrete. Interesantno je to da se to osećalo i kroz muziku koja je obavijala prostorije Kulturanove, od laganih izvornih japanskih tonova koji su prožeti zvukovima prirode, do jakih ritmova tradicionalnih muzičkih udaraljki sa modernim muzičkim formama. Sve ovo je doprinelo da četvoročasovna radionica bude pravi izazov, jer su svi prisutni izvlačili maksimum iz sebe ne bi li savladali pokrete pred sobom.

Nakon drugog dana radionice, umorni učesnici su sa određenom dozom tuge dočekali kraj, no zadovoljni novim saznanjima i novim pogledom ne samo na ples, već i na svet oko sebe. Natsuko je takođe bila prezadovoljna kako su učesnici reagovali i kako je radionica prošla, te nije mogla da izdrži i ne pokaže svoje oduševljenje i želju da se što pre vrati i ponovo sarađuje sa Kulturanovom.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org