ViSet je evropski projekat koji uključuje četiri partnerske zemlje Italiju, Veliku Britaniju, Španiju i Srbiju u trajanju od dve godine koji će promovisati najsavremenije digitalne tehnologije koje u velikoj meri mogu doprineti izvođačkim umetnostima, s ciljem da se ukaže na mnogobrojne socijalne, ekonomske, trgovinske i kulturne prednosti koje tehnologija može ponuditi umetničkom stvaralaštvu. Promovisaćemo korišćenje virtuelnih scenografija u izvođačkim umetnostima, uključujući korišćenje interaktivnih tehnologija, virtuelne i proširene stvarnosti i daljinsko upravljanje aplikacijama. Takođe, stvorićemo mrežu kulturnih operatera koji će biti obučavani za rad sa novim tehnologijama (provajderi) koji će biti povezani u on lajn zajednice sa zainteresovanim akterima kao što su organizatori festivala i pozorišta (korisnici). Ciljevi su nam da uz pomoć ovih tehnologija poboljšamo estetiku i sveobuhvatno kulturno iskustvo, kao i da podstaknemo kreativnost umetnika i kulturnih radnika time što ćemo stvoriti nove tehničke mogućnosti, težićemo povećanju međunarodne saradnje i tržišta u kreativnom sektoru, te se nadamo da ćemo ovim uspeti da otvorimo i nove mogućnosti za zapošljavanje žena i da ćemo korišćenjem novih tehnologija smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu, tako što ćemo smanjiti upotrebu izvora za scenografiju, umanjiti proizvodnju otpada i potrebe za fizičkim transportom materijala i ljudi.

Projekat je podržan od strane programa „Kreativna Evropa“ Evropske komisije.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org