Portreti ulica Novog Sada
13 novembar 2014
Asocijacija Kulturanova se još od svog nastanka 2001. godine može pohvaliti nizom uspešno realizovanih projekata. Tak...
Art and Activism Caravan (2006)
23 septembar 2006
AA Karavan je internacionalni projekat koji je započeo putovanje iz Grčke (početkom juna 2006) kroz Makedoniju, Alban...
Neko drugo vreme (2006)
19 jun 2006
"Neko drugo vreme" film, ARTklinika, Novi Sad, 2006. Reč autora Ane Lagator: Film "Neko drugo vreme" je vremeplov kroz...

Potkategorije

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org