Art and Activism Caravan (2006)AA Karavan je internacionalni projekat koji je započeo putovanje iz Grčke (početkom juna 2006) kroz Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku u do Slovačke u okviru Ecotopia-e, godišnjeg okupljanja aktivista iz domena zaštite životne sredine (6. avgust). Osnovni cilj bila je podrška i povezivanje lokalnih omladinskih grupa, kao i njihovih akcija i kampanja sa mogućnostima aktivne umetnosti. Umetnici i treneri iz Karavana specijalisti su za područja poput kamere i video-editovanja, kreativnog pisanja, muzike, plesa, vajanja, uličnog teatra, crtanja i slikanja. Na Karavanu su učestvovali umetnici i aktivisti iz Engleske, Nemačke, Turske, Italije, Jermenije i Holandije, kao i lokalni kulturni aktivisti iz zemalja kroz koje karavan prolazi. Oni su u okviru Karavana boravili nedelju dana u gostima kod svojih domaćina - aktivista(kinja)/omladinskih grupa - gde su održali radionice zajedno sa lokalnim umetnicima. Pored toga, lokalni umetnici/e su putovali sa Karavanom do susedne zemlje, da bi se pridružili radionicama i na taj nacin dali podršku regionalnim aktivističkim i umetničkim mrežama.

Pogledajte Video 1 / Video 2.

Više informacija o AA Karavan projektu:

http://www.indymedia.org.uk/en/2006/08/348576.html
http://www.indymedia.org.uk/en/2006/08/348583.html
https://www.indymedia.nl/en/2006/07/37928.shtml

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org