Pogledi: Susret ličnih istorija Srba i Albanaca (2010)

"Pogledi: Susret ličnih istorija Srba i Albanaca" (Pogled sa mog prozora), je projekat koji ima za cilj da omogući Srbima i Albancima razmenu sopstvenih životnih priča. Verujemo da jedan od glavnih uzroka nerazumevanja, nepoverenja i mržnje između naroda leži u generalizaciji i podleganju stereotipima. Kulturna komunikacija između Kosova i Srbije je u proteklih 20 godina potpuno nestala. Cilj ovog projekta je razotkrivanje naše međusobne istorije kroz lične priče i ispovesti običnih ljudi, kao i stvaranje pozorišnog komada koji će prikazati odnose između Albanaca i Srba, njihove razlike i sličnosti. Ljudi sa ovih prostora su svoje obrazovanje sticali kroz državnu istoriju, kulturu inspirisanu ratovima i borbom, kao i kroz patriotsku umetnost koja gaji prezir i poziva na osvetu. Zbog toga želimo da načinimo kritički osvrt u vezi sa našim identitetima "u izgradnji". Partneri projekta veruju da je nakon 10 godina od završetka sukoba na Kosovu došlo vreme da svetu predočimo priču o uspehu plodonosne saradnje umetnika iz Kosova i Srbije. Saradnja koja daje pozitivne rezultate i koja treba da se postavi kao primer drugima.

Kao kamen temeljac projekta koristiće se životne priče Srba i Albanaca sa teritorije Kosova i Srbije. Devetočlana ekipa Asocijacije Kulturanova i sedmočlana ekipa Multimedia Centra iz Prištine boravili su na teritoriji Kosova između 15. i 19. jula. 2010. godine. Tokom četiri dana tim žurnalista je obavio intervjue sa srpskim i albanskim stanovništvom istraživši njihove uspomene, poglede na svet i viđenja budućnosti. Implementacija projekta se kreće ka stvaranju platforme za debatu o ovim odnosima a krajnji efekat može se ogledati u intenziviranju komunikacije i saradnje između dva naroda.

 
Quanta (2009)

"Quanta" is the further step of research that started with "Mislim Reku" performance on the same concept with an international team of artists, with the participation of the Slovenian dancer and choreographer Mala Kline, of the Serbian performing artist Branko Popovic and with the collaboration of Serbian electronic musicians Milan Aleksić and Igor Lečić. The performance "Quanta"deals with the movement and breath stream, its waves and vibrations in the female-performer’s bodies, and it deals with the flow of conscience, stream of images, sensations and movements. Choreography and scenic languages are challenged by a non-theatrical approach to the performers "presence" in which the aim is a self exploration, a freedom - the freedom also of accepting limitations - comprehending the whole span of possible manifestations, from the daily gestures to the attempt of conquering an utopist integrated body, non representative, un-educated, un-divided. http://streamlineproject.blogspot.com/

Created / performed by: Nhandan Chirco (Italy), Mala Kline (Slovenia). Photo by: Maruša Bertoncelj.

 
Mislim Reku(2008)

"Mislim reku / I think river"-performans, Novi Sad, 2008. Ovo je predstava koju potpisuje Nhandan Chirco, italijanska plesna umetnica i pedagog. Performans je baziran na fragmentima tekstova Miroslava Mandića, konceptualnog umetnika iz Novog Sada i fragmentima teksta "The freedom bridge - out and about in Novi Sad " Horst Widmera, pisca iz Beča, Austrija. Predstava "MISLIM REKU" dogodila se u okviru susreta umetnika i naučnika iz podunavskih zemalja "FLOW - festival of conversation between culture and science".

Concept / directing: Nhandan Chirco (Italy), Photo: Nikola Bradonjić.

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
Second Life project (2007)

Projekat "Second Life" je internacionalni umetnički projekat sa obrazovnom dimenzijom, sproveden od strane performans grupa u saradnji sa kulturnim institucijama Kosova, Srbije i Slovenije. Projekat je baziran na savremenoj drami i njenoj interakciji sa virtualnim svetom (posebno Second Life, skraćeno SL) i teži da istraži tematiku otuđene komunikacije, "internih migracija" ljudi u regiji kao i našem poimanju "drugog". Više informacija o "Sedond Life" projektu.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
Urban art spaces (2006)

Avgust/septembar 2006. godine: Urban art spaces/ Let's make spaces for art. Projekat je imao ideju da istraži, uporedi i promoviše korišćenje nekonvencionlanih prostora za kulturne sadržaje. Projekat se sastojao od istraživanja, seminara i niza radionica koje je vodio do produkcije jednog događaja u jednom od napuštenih prostora u Novom Sadu (konkretno prostor starog kupatila Zavoda za reumetizam Novi Sad u kojem smo već ostavrili seriju uspešnih akcija). Produkti ovog rada su postavljeni na web-site na kojem će iskustva o korišćenju nekonvencijalnih prostora biti dostupna svima, što će, nadamo se, dovesti do dalje prekse razmena iskustava. Projekat partnerski ostvaruju ARCI (Rim), Omladinski kulturni centar Abrašević (Mostar) i kulturanova (Novi Sad).

 

Urban Art spaces promotivni video

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


 

Partneri:

EnglishSerbian

 

 

Asocijacija Kulturanova

Preradoviceva 123/231

21032 Petrovaradin

Serbia

info@kulturanova.org

 

 

Pratite nas: