received 10155019761732986

Asocijacija Kulturanova organizovala je trening „FeeLMS for Creativity“, na kome je iskustva i znanja podelila sa još četiri organizacije i trideset kulturnih radnika koji rade sa mladima iz Mađarske, Italije, Hrvatske i Srbije. Ovo je jedan od 17 odobrenih projekata u okviru omladinske komponente Erasmus + programa Evropske unije. Trening je trajao od 01.09. do 07.09. 2017.


Tokom treninga razmenjena su dosadašnja iskustva i pokrenute mnoge nove ideje, čime su stvorene mogućnosti za saradnju među organizacijama koje su učestvovale u ovako važnom projektu. Razvijena je i velika online platforma na kojoj kreativci mogu da dele svoja iskustva i promišljaju o novim idejama sa kolegama iz različitih zemalja. Nakon ovog treninga, naučene veštine će biti primenjivane u lokalnim sredinama, a nakon stečenih novih iskustava, očekuje nas nastavak edukacije u Ankoni (Italija), kao i realizacija novih ideja sa umetnicima, kulturnim i omladinskim radnicima iz ovih zemalja. Verujemo da smo dobro predstavili Asocijaciju Kulturanova, posebno naš kreativni pristup u radu sa mladima i da ćemo ga u okviru ovog projekta i dalje razvijati.


Partnerske organizacije koje će nastaviti da na inovativan način razmenjuju dobre prakse i iskustva u radu sa mladima koristeći umetnost i kreativne industrije su Udruženje Cinema City iz Srbije, Sineglossa iz Italije, Udruga Domino iz Hrvatske, Pro Progressione iz Mađarske i  Kulturanova iz Srbije, a u projektu će učestvovati i brojni profesionalci koji će imati mogućnost da prenesu stečena iskustva i unaprede svoje veštine. Projekat traje 18 meseci i realizovaće se u periodu od marta 2017. do septembra 2018. godine.

Asocijacija Kulturanova, Preradovićeva 123/231, 21032 Petrovaradin, Srbija; info@kulturanova.org