Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Naša vizija

Novi Sad je otvoren za stvaranje nove kulture. Za nas je nova kultura proces izgradnje novih društvenih odnosa koji podstiču dijalog, samopreispitivanje i kritičko mišljenje.O Kulturanovi

Asocijacija Kulturanova nezvanično postoji od 1999, a 2001. godine smo i zvanično registrovani u Novom Sadu.

Organizacija je osnovana kao krovna organizacija svih onih mladih ljudi koji su bili umorni od zatvorenosti tada postojećih institucija i koji zbog nedostatka iskustva, prostornih, finansijskih i drugih resursa nisu mogli ostvariti svoje kreativne potencijale u umetnosti. Na Osnivačkoj skupštini bilo je prisutno preko 200 mladih ljudi! Sa mnogima od njih organizacija i danas sarađuje. Način i razlog osnivanja umnogome je opredelio i buduće aktivnosti organizacije.Kulturanova deluje u četiri oblasti, kroz svoja četiri programa:

• Teatarnova - pozorište i performans,

• Muzikanova - podrška mladim muzičkim stvaraocima,

• Medianova - audio-vizuelni i medijski sadržaji,

• Futuranova - inovacije u kulturnim i kreativnim industrijama.Od 2018. godine Kulturanova je u okviru OPENS programa realizovala projekte po nazivu svojih programskih stubova, Muzikanova i Teatarnova, čiji su rezultati predstavljeni na godišnjem TAKT festivalU.

Tokom prethodnih godina implementirali smo i brojne međunarodne projekte, kao što su: Play!Mobile, Port of Dreamers, TRAINART, Z Elements i Creative Soft Skills.

Naše projekte u prethodnih pet godina podržali su: Evropska komisija, Ministarstvo kulture Republike Srbije, ECF / Evropska kulturna fondacija, Razvojna agencija Srbije, Grad Novi Sad, Pokrajina Vojvodina, IPA Interreg fondovi, Švedski institut, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Višegradski fond, Trust za uzajamno razumevanje i Fulbright program.

U tom periodu, od 2015. do 2020. godine, realizovali smo deset velikih projekata i organizovali desetak malih umetničkih intervencija, kao i okupljanja koja su angažovala više od 4.000 ljudi kao direktnih korisnika i oko 30.000 kao indirektnih korisnika.Naša misija

Kulturanova pokreće interkulturalni i intersektorski dijalog u društvu podstičući kreativnost mladih kroz umetničku edukaciju, produkciju kulturnih sadržaja i unapređivanje javnih politika u oblasti kulture i mladih.Naša vizija

Novi Sad je otvoren za stvaranje nove kulture. Za nas je nova kultura proces izgradnje novih društvenih odnosa koji podstiču dijalog, samopreispitivanje i kritičko mišljenje.Naši ciljevi

• Uklanjanje barijera za suživot u Novom Sadu i Vojvodini iniciranjem i podsticanjem dijaloga između različitih ranjivih subkulturnih grupa, a posebno migranata, „dođoša“, Roma, LGBTQ+ osoba i osoba sa invaliditetom;

• Promocija kreativnosti radi poboljšanja radne kulture u sektorima van kulture i zajedničko delovanje u cilju efektivnijih društvenih odnosa;

• Razvijanje kulture dijaloga među mladima iz Srbije i susednih zemalja kroz zajedničku produkciju kulturnih sadržaja;

• Decentralizacija kulture kroz plasiranje naših sadržaja u gradovima Vojvodine koji nemaju razvijenu kulturnu scenu (posebno nezavisnu), kao i u delovima grada u Novom Sadu koji nemaju dovoljno omladinskih i kulturnih aktivnosti;

• Organizacija konferencija, radionica, skupova i specijalističkih programa

• Produkcija pozorišnih predstava, performansa, izložbi i drugih oblika umetničkih prezentacija

• Aktivno učešće u procesima planiranja i unapređivanja javnih politika u oblasti mladih i kulture u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji.
Pin It